เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทางจุลชีววิทยา

ควบคุมไวรัส แบคทีเรีย และจุลชีพต่างๆ ในอากาศด้วย Cleanroom H13

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทางจุลชีววิทยา

ควบคุมไวรัส แบคทีเรีย และจุลชีพต่างๆ ในอากาศด้วย Cleanroom H13

ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพได้

เทคโนโลยี HyperHEPA ของ IQAir ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่าสามารถกรองสารปนเปื้อนทางชีวภาพ แบคทีเรีย ไวรัสในสถานะที่ลอยอยู่ในอากาศ เช่น ไวรัสแอสเปอร์จิลโลสิส MRSA และ SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโควิด-19) เทคโนโลยี HyperHEPA ของ IQAir ได้รับเลือกจากหน่วยงานโรงพยาบาลฮ่องกงเพื่อช่วยป้องกัน SARS-CoV-1 และ SARS-CoV-2 ในโรงพยาบาลและคลินิก

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกัน
อนุภาคอัลตร้าไฟน์

อนุภาคอัลตราไฟน์ คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนลงไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบสูงถึง 90% ของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศและยังมีความเชื่อมโยงกับ โรคหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหอบหืด หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง แผ่นกรองอากาศ IQAir ใน HealthPro ซีรีส์ได้รับการพิสูจน์และรับรองว่าสามารถกรองอนุภาคอย่างน้อย 99.5% ของอนุภาคทั้งหมดได้ถึง 0.003 ไมครอนซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ฝุ่นละเอียด PM2.5 ละอองเกสรดอกไม้ สปอร์เชื้อเรา และแบคทีเรีย รวมถึงไวรัสทุกชนิด

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันอนุภาคอัลตร้าไฟน์​

อนุภาคอัลตราไฟน์ คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนลงไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบสูงถึง 90% ของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศและยังมีความเชื่อมโยงกับ โรคหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหอบหืด หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง แผ่นกรองอากาศ IQAir ใน HealthPro ซีรีส์ได้รับการพิสูจน์และรับรองว่าสามารถกรองอนุภาคอย่างน้อย 99.5% ของอนุภาคทั้งหมดได้ถึง 0.003 ไมครอนซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ฝุ่นละเอียด PM2.5 ละอองเกสรดอกไม้ สปอร์เชื้อเรา และแบคทีเรีย รวมถึงไวรัสทุกชนิด

ความเหนือชั้นของ HyperHEPA

Cleanroom H13 ออกแบบขึ้นเพื่อมอบอากาศที่ปลอดอนุภาคต่างๆ ได้อย่างไร้กังวลให้กับห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ระบบ HyperHEPA® ของ IQAir ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เคยมีมา

ความเหนือชั้นของ HyperHEPA

Cleanroom H13 ออกแบบขึ้นเพื่อมอบอากาศที่ปลอดอนุภาคต่างๆ ได้อย่างไร้กังวลให้กับห้องปลอดเชื้อและห้องปฏิบัติการณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ระบบ HyperHEPA® ของ IQAir ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เคยมีมา

แผ่นกรองต้านจุลชีพฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัส

อากาศที่สะอาดที่สุดนั้นจำเป็นต่อปฏิบัติการทางการแพทย์และในห้องทดลอง คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง แผ่นกรองต้านจุลชีพเหล่านี้ช่วยลดการแบ่งตัวของจุลชีพ และช่วยรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรอง นอกเหนือจากเทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA® ของ IQAir ที่ยากจะเทียบได้แล้ว ทั้งแผ่นกรองขั้นต้น PreMax และแผ่นกรองอนุภาค HyperHEPA H13 ในเครื่องรุ่น Cleanroom H13 ล้วนมาพร้อมแผ่นกรองที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพ

แผ่นกรองต้านจุลชีพฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัส

อากาศที่สะอาดที่สุดนั้นจำเป็นต่อปฏิบัติการทางการแพทย์และในห้องทดลอง คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยนั้นจึงสำคัญอย่างยิ่ง แผ่นกรองต้านจุลชีพเหล่านี้ช่วยลดการแบ่งตัวของจุลชีพ และช่วยรักษาประสิทธิภาพของแผ่นกรอง นอกเหนือจากเทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA® ของ IQAir ที่ยากจะเทียบได้แล้ว ทั้งแผ่นกรองขั้นต้น PreMax และแผ่นกรองอนุภาค HyperHEPA H13 ในเครื่องรุ่น Cleanroom H13 ล้วนมาพร้อมแผ่นกรองที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพ

พลังแห่งการกรองอนุภาคขั้นสูงสุด

Cleanroom H13 ออกแบบขึ้นสำหรับใช้งานในห้องปลอดเชื้อ ห้องทดลอง และสภาวะอื่นๆ ที่มีความสะอาดระดับ Class 100 อากาศจะถูกดูดเข้าสู่ส่วนล่างของระบบ ก่อนเคลื่อนผ่าน PreMax ซึ่งเป็นแผ่นกรองขั้นต้นอันทรงพลังชนิดเก็บกักจุลชีพปริมาณสูง และเป็นแผ่นกรองอุตสาหกรรมชนิด ASHRAE class F8 micro-pleat ที่มีขนาดพื้นผิวถึง 7 ตรม. อนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า 55% จะถูกสกัดไว้ทันทีในขั้นตอนนี้

พลังแห่งการกรองอนุภาคขั้นสูงสุด

Cleanroom H13 ออกแบบขึ้นสำหรับใช้งานในห้องปลอดเชื้อ ห้องทดลอง และสภาวะอื่นๆ ที่มีความสะอาดระดับ Class 100 อากาศจะถูกดูดเข้าสู่ส่วนล่างของระบบ ก่อนเคลื่อนผ่าน PreMax ซึ่งเป็นแผ่นกรองขั้นต้นอันทรงพลังชนิดเก็บกักจุลชีพปริมาณสูง และเป็นแผ่นกรองอุตสาหกรรมชนิด ASHRAE class F8 micro-pleat ที่มีขนาดพื้นผิวถึง 7 ตรม. อนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า 55% จะถูกสกัดไว้ทันทีในขั้นตอนนี้

ผ่านการรับรองตั้งต้นจากโรงงาน

ระบบกรองอากาศ Cleanroom H13 ทุกเครื่องผ่านการทดสอบตั้งแต่ที่โรงงานของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่ง IQAir ทดสอบเครื่องกรองอากาศ Cleanroom H13 ทีละเครื่องจากโรงงาน เพื่อตรวจทานว่ามีคุณสมบัติการใช้งานตรงตามที่เผยแพร่ โดยใช้เครื่องตรวจนับอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบเลเซอร์กับอากาศที่ออกจากเครื่องกรองอากาศเพื่อพิสูจน์ว่าระบบทำงานได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานในความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงทฤษฎี หากพบว่าระบบทำงานได้ไม่ตรงตามกำหนด ทางโรงงานจะระงับการจัดส่งเครื่อง ผลการทดสอบโดยละเอียดได้ถูกระบุไว้บนใบรับรองประสิทธิภาพพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ซึ่งแนบไปพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์ Cleanroom H13 ทุก ๆ เครื่องที่ส่งออกจากโรงงาน

ผ่านการรับรองตั้งต้นจากโรงงาน

ระบบกรองอากาศ Cleanroom H13 ทุกเครื่องผ่านการทดสอบตั้งแต่ที่โรงงานของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดก่อนจัดส่ง IQAir ทดสอบเครื่องกรองอากาศ Cleanroom H13 ทีละเครื่องจากโรงงาน เพื่อตรวจทานว่ามีคุณสมบัติการใช้งานตรงตามที่เผยแพร่ โดยใช้เครื่องตรวจนับอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบเลเซอร์กับอากาศที่ออกจากเครื่องกรองอากาศเพื่อพิสูจน์ว่าระบบทำงานได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานในความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงทฤษฎี หากพบว่าระบบทำงานได้ไม่ตรงตามกำหนด ทางโรงงานจะระงับการจัดส่งเครื่อง ผลการทดสอบโดยละเอียดได้ถูกระบุไว้บนใบรับรองประสิทธิภาพพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ซึ่งแนบไปพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์ Cleanroom H13 ทุก ๆ เครื่องที่ส่งออกจากโรงงาน

คุณภาพระดับสวิส

การผลิตด้วยมาตรฐานสวิสนั้น มีความหมายมากกว่าสัญลักษณ์บ่งชี้แหล่งที่มา แต่ยังเป็นเครื่องหมายของคุณภาพอันดีเลิศ ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือชั้น นวัตกรรม ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ทางเราได้ทดสอบและรับรองคุณภาพระบบกรองอากาศ IQAir ทุกรุ่น และผลิตเครื่องกรองอากาศของเราที่ฐานการผลิตอันทันสมัยริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์อันงดงามในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยชิ้นส่วนวัสดุคุณภาพระดับสูงสุด ทีมผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ตลอดจนกระบวนการผลิตอันทันสมัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี IQAir จึงมีศักยภาพพร้อมในการผลิตเครื่องกรองอากาศที่ดีที่สุดในโลก

คุณภาพระดับสวิส

การผลิตด้วยมาตรฐานสวิสนั้น มีความหมายมากกว่าสัญลักษณ์บ่งชี้แหล่งที่มา แต่ยังเป็นเครื่องหมายของคุณภาพอันดีเลิศ ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือชั้น นวัตกรรม ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ทางเราได้ทดสอบและรับรองคุณภาพระบบกรองอากาศ IQAir ทุกรุ่น และผลิตเครื่องกรองอากาศของเราที่ฐานการผลิตอันทันสมัยริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์อันงดงามในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยชิ้นส่วนวัสดุคุณภาพระดับสูงสุด ทีมผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ตลอดจนกระบวนการผลิตอันทันสมัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี IQAir จึงมีศักยภาพพร้อมในการผลิตเครื่องกรองอากาศที่ดีที่สุดในโลก

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพดี 100%

HyperHEPA® เป็นเทคโนโลยีการกรองอากาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างปลอดภัยของ IQAir ระบบจะดักจับสารมลพิษในอากาศโดยไม่ผลิตโอโซนหรือประจุใดๆ เทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA® ของ IQAir จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ดีต่อสุขภาพที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกรองอากาศ แผ่นกรองอนุภาคขั้นต่างๆ ภายในเครื่องรุ่น Cleanroom H13 ประสานพลังกันกำจัดละอองอนุภาค (ขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า) ในอากาศได้มากกว่า 99.7% โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ไม่อาจปลอดภัยหรือไม่ผ่านการพิสูจน์ เช่น การผลิตโอโซน การสร้างประจุ หรือการปล่อยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพดี 100%

HyperHEPA® เป็นเทคโนโลยีการกรองอากาศเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างปลอดภัยของ IQAir ระบบจะดักจับสารมลพิษในอากาศโดยไม่ผลิตโอโซนหรือประจุใดๆ เทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA® ของ IQAir จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ดีต่อสุขภาพที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกรองอากาศ แผ่นกรองอนุภาคขั้นต่างๆ ภายในเครื่องรุ่น Cleanroom H13 ประสานพลังกันกำจัดละอองอนุภาค (ขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่า) ในอากาศได้มากกว่า 99.7% โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ไม่อาจปลอดภัยหรือไม่ผ่านการพิสูจน์ เช่น การผลิตโอโซน การสร้างประจุ หรือการปล่อยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

ใช้ไฟอย่างคุ้มค่า

เครื่องกรองอากาศ Cleanroom H13 อันล้ำสมัยนั้นมาพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมแค่หนึ่งหลอด สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องกรองอากาศระบบนี้คือพัดลมรุ่นใหม่ของ IQAir แบบแรงเหวี่ยงที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพเหนือชั้น และมอเตอร์ที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง แหล่งพลังนี้สร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง 22 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (โดยไม่ใช้แผ่นกรอง) โดยใช้กำลังไฟเพียง 27 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วต่ำสุด และสูงสุดเพียง 215 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วลมสูงสุด

ใช้ไฟอย่างคุ้มค่า

เครื่องกรองอากาศ Cleanroom H13 อันล้ำสมัยนั้นมาพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเพราะใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมแค่หนึ่งหลอด สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องกรองอากาศระบบนี้คือพัดลมรุ่นใหม่ของ IQAir แบบแรงเหวี่ยงที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพเหนือชั้น และมอเตอร์ที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง แหล่งพลังนี้สร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง 22 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (โดยไม่ใช้แผ่นกรอง) โดยใช้กำลังไฟเพียง 27 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วต่ำสุด และสูงสุดเพียง 215 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วลมสูงสุด

ประวัติของ IQAir

มากกว่า 50 ปีแห่งนวัตกรรม

ดูประวัติความเป็นมาของ IQAir เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ไปจนถึงผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศสะอาดในปัจจุบัน

ประวัติของ IQAir

มากกว่า 50 ปีแห่งนวัตกรรม

ดูประวัติความเป็นมาของ IQAir เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ไปจนถึงผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศสะอาดในปัจจุบัน