เครื่องฟอกอากาศสำหรับสถานศึกษา​

คุณภาพอากาศในโรงเรียนสงผลกระทบต่อสุขภาพ และสมรรถนะทางการศึกษา

การสร้างและรักษาคุณภาพอาการที่ดีต่อสุขภาพในโรงเรียนเป็นความท้าท้ายอย่างหนึ่ง การผสมรวมกันของมลพิษทั้งในและนอกอาคารสามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และความสุขสบายของนักเรียนและครู บริษัท IQAir มีประสบการณ์ยาวนานในการส่งมอบการจัดการอากาศให้สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมไปในทุกปัญหามลพิษในอากาศ

คุณภาพอากาศในโรงเรียน

เด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในอากาศมากเป็นพิเศษ ไม่เพียงแต่จะมีอัตราการหายใจที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวของพวกเขา พัฒนาการปอดของเด็ก ๆ ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากมลพิษในอากาศ การสัมผัสกับอาการที่มีการปนเปื้อนในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตนี้ ทำให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจแย่ลงในช่วงต่อมา การรายงานผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เพิ่มมากขึ้น เชื่อมโยงโดยตรงกับการสัมผัสมลภาวะทางอากาศที่สูงขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่นำไปสู่สาเหตุการขาดเรียนในเด็กช่วงวัยเรียน ข้อมูลล่าสุดเผยว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่แย่นั้นอาจลดประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะด้านของสมองที่ต้องใช้สมาธิ การคำนวณ หรือความทรงจำ

การจัดการของ IQAir เพื่อโรงเรียน

ห้องเรียนขนาดใหญ่ที่บรรจุคนได้เป็นจำนวนมากและต้องการความเงียบ กล่าวได้ว่าเครื่องฟอกอากาศมักจะมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศที่ไม่ดี หรือก่อปัญหาใหญ่ให้กับโรงเรียนและครู

IQAir มีประสบการณ์ยาวนานในการทำงานร่วมกันกับโรงเรียนและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อมอบเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ช่วยแก้ปัญหาสภาพอากาศอย่างเห็นได้ชัดในโรงเรียน ความจริงคือ มีการพิสูจน์แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของ IQAir สามารถลดปริมาณการสัมผัสถึงอากาศที่เป็นมลพิษของเด็กนักเรียนและครูในชั้นเรียนได้มากถึง 95% ผลลัพธ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง และรวมไปถึงกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบการแก้ปัญหา และการดำเนินการแก้ปัญหา

IQAir อาศัยประสบการณ์ในการฟอกอากาศมากว่า 50ปี  ได้ผสานวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเข้ากับเทคโนโลยีการฟอกอากาศขั้นสูง เพื่อมอบการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ก่อนหน้าที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้

+66 (0)25 125 888

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ

แชทคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญ

ขอใบเสนอราคา

เลือกโซลูชั่นการกรองอากาศที่คุณสามารถกำหนดได้เอง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
IQAir HP250 - Rear view- Air purifier

HealthPro® 250​

เครื่องฟอกอากาศอันดับ 1 สำหรับผู้ป่วยโรคภูแพ้และหอบหืด เทคโนโลยีแผ่นกรอง HyperHEPA หยุดยั้งแม้แต่อนุภาคที่เล็กที่สุด

GC MultiGas Font View

GC™ Series

ควมคุมอนุภาคในอากาศที่หลายหลาย ก๊าซ กลิ่นและสารเคมีในอากาศ

CleanZone® SL

ระบบแสตนอะโลนที่ทรงพลังที่สุด พร้อมการทำงานที่เงียบแต่ทรงประสิทธิภาพดีไซน์เรียบง่าย ออกมามาให้สามารถติดตั้งกับผนังได้

CleanZone® SLS

ระบบแสตนอะโลนที่ทรงพลังที่สุด พร้อมโมดูลเก็บเสียงให้การทำงานที่เงียบที่สุด  ดีไซน์เรียบง่าย ออกมามาให้สามารถติดตั้งกับผนังได้