อากาศที่เรากำลังหายส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อากาศที่เรากำลังหายส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภารกิจของเรา

ทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิต 7 ล้านคนจากมลพิษทางอากาศและประชากรกว่าพันล้านคนต้องทนทุกทรมานจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

และผู้คนอีกนับล้านยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและไม่รับรู้ถึงมลพิษทางกาศที่อยู่รอบตัว

IQAir กำลังช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น วันนี้เรามีศูนย์กลางข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วโลกรวมทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาล

ภารกิจของเรา​

ทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิต 7 ล้านคนจากมลพิษทางอากาศและประชากรกว่าพันล้านคนต้องทนทุกทรมานจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

และผู้คนอีกนับล้านยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและไม่รับรู้ถึงมลพิษทางกาศที่อยู่รอบตัว

IQAir กำลังช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น วันนี้เรามีศูนย์กลางข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์และยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วโลกรวมทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาล

พันธมิตรของเรา

IQAir และพันธมิตรทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ ในฐานะที่ IQAir เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีให้กับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาติ และกรีนพีช เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนเพื่อนำไปสู่เส้นทางที่ยังยืนและคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

โซลูชั่นเทคโนโลยีของเรา

ในฐานะที่ IQAir เป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการโซลูชั่นการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อคุณภาพชีวิต การทำงาน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

โซลูชั่นเทคโนโลยีของเรา​

ในฐานะที่ IQAir เป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและให้บริการโซลูชั่นการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อคุณภาพชีวิต การทำงาน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

เราจะเดินคุณ

ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและองค์กรเอกชน IQAir ช่วยโรงเรียนปกป้องนักเรียนจากสารพิษในอากาศ การร่วมมือด้านการแพทย์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคติดเชื้อ ครอบครัวทั่วโลกได้สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงของเรา

เราเชื่อว่าการรวมข้อมูลที่แม่นยำ ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนและโซลูชั่นเทคโนโลยีจะสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างอากาศที่ดีกว่า โลกที่ดีขึ้น และ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เราจะเดินไปด้วยกัน

ด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐและองค์กรเอกชน IQAir ช่วยโรงเรียนปกป้องนักเรียนจากสารพิษในอากาศ การร่วมมือด้านการแพทย์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคติดเชื้อ ครอบครัวทั่วโลกได้สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงของเรา

เราเชื่อว่าการรวมข้อมูลที่แม่นยำ ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนและโซลูชั่นเทคโนโลยีจะสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างอากาศที่ดีกว่า โลกที่ดีขึ้น และ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น