อากาศที่เรากำลังหายใจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อากาศที่เรากำลังหายส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ภารกิจของเรา

ทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศกว่า 7 ล้านคนและอีกหลายพันล้านคนต้องทุกข์ทรมานจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

และยังมีผู้คนอีกนับล้านที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและไม่อาจรับรู้ถึงมลพิษทางกาศที่อยู่รอบตัว

IQAir กำลังช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีกว่าเดิม ณ วันนี้เรามีศูนย์กลางข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วโลกรวมไปถึง องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาล

ภารกิจของเรา​

ทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศกว่า 7 ล้านคนและอีกหลายพันล้านคนต้องทุกข์ทรมานจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศ และยังมีผู้คนอีกนับล้านที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงทีและไม่อาจรับรู้ถึงมลพิษทางกาศที่อยู่รอบตัว IQAir กำลังช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ดีกว่าเดิม ณ วันนี้เรามีศูนย์กลางข้อมูลคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วโลกรวมไปถึง องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบาล​

พันธมิตรของเรา

IQAir ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ ในฐานะที่ IQAir เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาติ และกรีนพีช พวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสนับสนุนเพื่อนำไปสู่เส้นทางที่ยังยืนและคุณภาพอากาศที่ดีกว่า

โซลูชั่นเทคโนโลยีของเรา

ในฐานะที่ IQAir เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

โซลูชั่นเทคโนโลยีของเรา​

ในฐานะที่ IQAir เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

เราจะอยู่เคียงข้างคุณ

ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและองค์กรเอกชน IQAir จึงได้ช่วยโรงเรียนปกป้องนักเรียนจากมลพิษในอากาศ ให้ความร่วมมือกับทางการแพทย์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโรค รวมถึงครอบครัวจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงของเรา

เราเชื่อว่าการรวมข้อมูลที่แม่นยำ ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างอากาศที่ดีกว่า โลกที่ดีขึ้น และ ชีวิตที่ยั่งยืน

เราจะอยู่เคียงข้างคุณ

ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและองค์กรเอกชน IQAir จึงได้ช่วยโรงเรียนปกป้องนักเรียนจากมลพิษในอากาศ ให้ความร่วมมือกับทางการแพทย์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากเชื้อโรค รวมถึงครอบครัวจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้สูดอากาศที่ดีต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงของเรา

เราเชื่อว่าการรวมข้อมูลที่แม่นยำ ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน และแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพอากาศ จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างอากาศที่ดีกว่า โลกที่ดีขึ้น และ ชีวิตที่ยั่งยืน