Our History

ที่หนึ่งเรื่องคุณภาพอากาศมากว่า 57 ปี
เครื่องฟอกอากาศมาตรฐานการแพทย์
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
1963
ครั้งแรกของโลกกับแผ่นกรองอากาศ ในครัวเรือน
คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดย 'แมนเฟรดและ เคลาส์ แฮมส์' เพื่อลดมลพิษภายในบ้าน ซึ่งเกิดจากการใช้เตาผิงในช่วงฤดูหนาว
1963
1983
มาตรฐานการผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์
ก่อตั้งโรงงานผลิตและสำนักงานใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับ
1983
1990
ขยายนวัตกรรมจากบ้านสู่รถยนต์
นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศถูกพัฒนา จากภายในครั้วเรือนสู่ห้องโดยสารรถยนต์ ด้วยการเริ่มต้นกับบริษัทเมอร์ซิเดส เบนซ์ เพื่อสานต่อความตั้งใจในการลดมลพิษ อากาศในทุกที่
1990
1998
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง
เปิดตัวเครื่องกรองอากาศ Health Pro Series ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพอย่างเข้มงวดที่สุดตามมาตรฐานยุโรป
1998
2003
ตอกย้ำคุณภาพการกรองอากาศ
ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด 'โรคซาร์ส' ในโรงพยาบาลรวมถึงศูนย์สุขภาพกว่า 150 แห่งทั่วฮองกง
2003
2004
ร่วมศึกษาสภาพอากาศ
สมาคมโรคปอดแห่สหรัฐอเมริกาได้เลือกให้ IQAir เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาสภาพอากาศ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนตระหนักถึงมลพิษในอากาศ
2004
2008
ก้าวสู่ระดับโอลิมปิก
คณะกรรมการโอลิมปีกแห่งสหรัฐอเมริกา กำหนดให้ติดตั้งเครื่องกรองอากาศ IQAir สำหรับห้องพักและห้องฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติในการแข่งขันกีฬาโอลิมปีก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
2008
2018
ร่วมมือกับ Greenpeace วัดคุณภาพ อากาศทั่วโลก
IQAir ร่วมมือกับ Greenpeace จัดทำรายงานคุณภาพอากาศครั้งแรกของโลกเพื่อวัดระดับมลพิษในอากาศของแต่ละเมือง โดยในปี 2018 ประเทศไทยติดอันดับทั้งหมด 10 เมืองจาก 15 เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเอียงใต้ที่ มีมลพิษในอากาศสูงที่สุด
2018