Air Quality for Business

เทคโนโลยีอากาศสะอาดเพื่อองค์กรและชุมชน

เครื่องฟอกอากาศสำหรับสถานศึกษา

คุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเรียนรู้ของเด็ก เทคโนโลยีการฟอกอากาศของ IQAir จะเข้ามาช่วยให้โรงเรียนได้รับอากาศที่สะอาดที่สุดได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาลและคลินิก

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงที่ IQAir พัฒนาขึ้นสำหรับสถานที่ที่จำเป็นต้องมีอากาศสะอาดที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับศูนย์ทันตกรรม

กระบวนการทันตกรรมเต็มไปด้วยการใช้สารเคมี ปรอท ยาฆ่าเชื้อ รวมถึงละอองน้ำลาย IQAir จึงพัฒนาระบบฟอกอากาศเพื่อจัดการปัญหา พร้อมปกป้องผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อย่างตรงจุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องตรวจโรค

ห้องตรวจโรคที่มีคุณภาพอากาศสะอาด สร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้กับผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในห้องมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการและห้องปลอดเชื้อควรได้รับการควบคุมดูแลให้มีอากาศสะอาดและปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศสำหรับธุรกิจห้องพักและโรงแรม

คุณภาพอากาศที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม ทำให้ลูกค้าและผู้เข้าพักอาศัยรู้สึกมั่นใจเหมือนอยู่บ้าน ด้วยอากาศที่สะอาดและดีต่อสุขภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ธุรกิจที่เลือกใช้ IQAir