คุณภาพอากาศที่สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

มอบอากาศสะอาด

HealthPro ถูกออกแบบให้มี 4 ขั้นตอนการกรองอากาศ
 • Pre Max แผ่นกรองอนุภาคหยาบ - กำจัดอนุภาคหยาบ เช่น เกสร สะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยงและเชื้อรา
 • V5-Cell แผ่นกรองเม็ดถ่านหินกัมมันต์และอะลูมิน่า - ช่วยลดสารอินทรีย์ระเหย (สาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์) และสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นฟอร์มาลดีไฮด์
 • HyperHEPA แผ่นกรองอนุภาคอัลตราไฟน์ - ขจัดอนุภาคขนาดเล็กละเอียด เช่น แบคทีเรีย ไวรัสและอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้
 • มอบอากาศสะอาด

  HealthPro ถูกออกแบบให้มี 4 ขั้นตอนการกรองอากาศ
  Pre Max แผ่นกรองอนุภาคหยาบ กำจัดอนุภาคหยาบ เช่น เกสร สะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยงและเชื้อรา
  V5-Cell แผ่นกรองเม็ดถ่านหินกัมมันต์และอะลูมิน่า ช่วยลดสารอินทรีย์ระเหย (สาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์) และสารเคมีที่เป็นอันตรายอื่น ๆ เช่นฟอร์มาลดีไฮด์
  HyperHEPA แผ่นกรองอนุภาคอัลตราไฟน์ ขจัดอนุภาคขนาดเล็กละเอียด เช่น แบคทีเรีย ไวรัสและอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้

  ตัวเลือกการกรองก๊าซและกลิ่น

  แผ่นกรอง IQAir ประสิทธิภาพสูง V5-Cell ใช้การผสมกันของตัวกรองสองประเภทที่มีความสามารถในการกรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์หลากหลายชนิด ประเภทที่หนึ่ง สามารถดูดซับกลิ่นและก๊าซ อีกประเภทหนึ่งเปลี่ยนสารพิษให้อยู่ในรูปของออกซิไดซ์ที่ไม่เป็นอันตราย ทำให้ได้อากาศสะอาดปราศจากกลิ่นก๊าซและสารเคมี

  * ชั้นกรอง V5-Cell มีอยู่ในเฉพาะรุ่น HealthPro 250 เท่านั้น

  ตัวเลือกการกรองก๊าซและกลิ่น​

  แผ่นกรอง IQAir ประสิทธิภาพสูง V5-Cell ใช้การผสมกันของตัวกรองสองประเภทที่มีความสามารถในการกรองก๊าซและกลิ่นไม่พึงประสงค์หลากหลายชนิด ประเภทที่หนึ่ง สามารถดูดซับกลิ่นและก๊าซ อีกประเภทหนึ่งเปลี่ยนสารพิษให้อยู่ในรูปของออกซิไดซ์ที่ไม่เป็นอันตราย ทำให้ได้อากาศสะอาดปราศจากกลิ่นก๊าซและสารเคมี

  * ชั้นกรอง V5-Cell มีอยู่ในเฉพาะรุ่น HealthPro 250 เท่านั้น

  อากาศสะอาดเพิ่มขึ้นถึง 41%

  พัดลมดีไซน์ใหม่ใน HealthPro มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในอาคาร ด้วยหลักการดีไซน์แบบ 3 มิติ ตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เปลี่ยนพลังงานให้เป็นการไหลเวียนของอากาศที่มากขึ้นและมีเสียงที่เบาลง นอกจากนี้ดีไซน์การจับจีบแผ่นกรอง HypeHEPA แบบใหม่ช่วยให้มีพื้นที่แผ่นกรองมากขึ้น ด้วยเหตุผลจากการพัฒนาเหล่านี้เองช่วยให้สามารกรองอากาศสะอาดได้มากขึ้นสูงสุด 41%

  อากาศสะอาดเพิ่มขึ้นถึง 41%

  พัดลมดีไซน์ใหม่ใน HealthPro มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในอาคาร ด้วยหลักการดีไซน์แบบ 3 มิติ ตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่เปลี่ยนพลังงานให้เป็นการไหลเวียนของอากาศที่มากขึ้นและมีเสียงที่เบาลง นอกจากนี้ดีไซน์การจับจีบแผ่นกรอง HypeHEPA แบบใหม่ช่วยให้มีพื้นที่แผ่นกรองมากขึ้น ด้วยเหตุผลจากการพัฒนาเหล่านี้เองช่วยให้สามารกรองอากาศสะอาดได้มากขึ้นสูงสุด 41%

  3D UltraSeal

  การรั่วไหลของอากาศภายในสงผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป IQAir มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรในการปิดผนึก 3 ขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองอากาศโดยรวมสูงสุด

 • กระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าแผ่นกรองถูกปิดผนึกอยู่ในกรอบ 100%

 • สิทธิบัตร 3D UltraSeal ช่วยให้มั่นใจว่าการปิดผนึกของร่องระหว่างชั้นรอยต่อและกรอบแผ่นกรองในแต่ละชั้นจะถูกปิดไว้อย่างสมบูรณ์

 • การปิดผนึกในแต่ละชั้นทำให้อากาศอยู่แต่ภายในตัวเครื่องเท่านั้น
 • 3D UltraSeal

  การรั่วไหลของอากาศภายในสงผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป IQAir มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรในการปิดผนึก 3 ขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองอากาศโดยรวมสูงสุด

 • กระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าแผ่นกรองถูกปิดผนึกอยู่ในกรอบ 100%

 • สิทธิบัตร 3D UltraSeal ช่วยให้มั่นใจว่าการปิดผนึกของร่องระหว่างชั้นรอยต่อและกรอบแผ่นกรองในแต่ละชั้นจะถูกปิดไว้อย่างสมบูรณ์

 • การปิดผนึกในแต่ละชั้นทำให้อากาศอยู่แต่ภายในตัวเครื่องเท่านั้น
 • แผ่นกรองอากาศที่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 15%

  เครื่องฟอกอากาศ IQAir รุ่นใหม่ใช้รูปแบบการจับจีบแผ่นกรองที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในระบบเครื่องกรองอากาศแบบใช้ภายในบ้าน เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศ แต่ยังช่วยในการรองรับอนุภาคได้เพิ่มขึ้น 20% สำหรับชั้นแผ่นกรอง Premax ในชั้นกรองแรกและ 13% สำหรับชั้นแผ่นกรองหลัก HyperHEPA ช่วย ให้คุณประหยัด และช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกอง

  แผ่นกรองอากาศที่มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 15%

  เครื่องฟอกอากาศ IQAir รุ่นใหม่ใช้รูปแบบการจับจีบแผ่นกรองที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในระบบเครื่องกรองอากาศแบบใช้ภายในบ้าน เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของอากาศ แต่ยังช่วยในการรองรับอนุภาคได้เพิ่มขึ้น 20% สำหรับชั้นแผ่นกรอง Premax ในชั้นกรองแรกและ 13% สำหรับชั้นแผ่นกรองหลัก HyperHEPA ช่วย ให้คุณประหยัด และช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกอง

  เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

  ง่ายนิดเดียว ใคร ๆ ก็เปลี่ยนฟิวเตอร์ได้ในเวลาไม่กี่วินาที IQAir HealthPro ซีรีส์ใช้การดีไซน์โมดูลแบบแนวตั้งที่ปฏิวัตินวัตกรรมซึ่งสามารถปลดล็อคเพื่อให้เข้าถึงตัวกรองอากาศในทุก ๆ ชั้นได้เพี่ยงไม่กี่วินาที เพียงปลดแขนล็อคและเลื่อนฟิวเตอร์ออกจากชั้น เกือบทุกคนสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ของ HealthPro ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด เครื่องฟอกอากาศ IQAir ต้องการการดูและบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป

  เปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

  ง่ายนิดเดียว ใคร ๆ ก็เปลี่ยนฟิวเตอร์ได้ในเวลาไม่กี่วินาที IQAir HealthPro ซีรีส์ใช้การดีไซน์โมดูลแบบแนวตั้งที่ปฏิวัตินวัตกรรมซึ่งสามารถปลดล็อคเพื่อให้เข้าถึงตัวกรองอากาศในทุก ๆ ชั้นได้เพี่ยงไม่กี่วินาที เพียงปลดแขนล็อคและเลื่อนฟิวเตอร์ออกจากชั้น เกือบทุกคนสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ของ HealthPro ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมแต่อย่างใด เครื่องฟอกอากาศ IQAir ต้องการการดูและบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป

  ประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบสงบ

  พัดลมดีไซน์ใหม่มีค่าเฉลี่ยเสี่ยงที่ลดลง 32% ในทุกระดับแรงลม การออกแบบให้ "พัดลมอยู่ในจุดศูนย์กลาง" ระหว่างชั้นแผ่นกรองทำให้ช่วยลดทอนระดับเสียง กรอบตัวเครื่องแบบ 2 ชั้นช่วยลดการส่งผ่านสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นยางรองมอเตอร์พัดลมช่วยซับแรงสั่นสะเทือนออกจากตัวเครื่อง แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser ช่วยสะท้อนเสียงกลับเข้ามาในระบบในขณะที่กระจายลมไปยังห้องของคุณ

  ประสิทธิภาพการทำงานที่เงียบสงบ

  พัดลมดีไซน์ใหม่มีค่าเฉลี่ยเสี่ยงที่ลดลง 32% ในทุกระดับแรงลม การออกแบบให้ “พัดลมอยู่ในจุดศูนย์กลาง” ระหว่างชั้นแผ่นกรองทำให้ช่วยลดทอนระดับเสียง กรอบตัวเครื่องแบบ 2 ชั้นช่วยลดการส่งผ่านสัญญาณเสี่ยงได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นยางรองมอเตอร์พัดลมช่วยซับแรงสั่นสะเทือนออกจากตัวเครื่อง แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser ช่วยสะท้อนเสียงกลับเข้ามาในระบบในขณะที่กระจายลมไปยังห้องของคุณ

  พัดลมรุ่นใหม่

  เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพัดลมรุ่นใหม่มาพร้อมกับแรงลมอันทรงพลังที่สุดในบรรดาเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในห้อง พัดลมในแต่ละเครื่องได้รับการปรับแต่งสมดุลที่มีค่าเฉพาะตัวและใช้ตลับลูกปืนเหล็กเพื่อรักษาอายุการใช้งานในระยะยาว พัดลม IQAir รุ่นใหม่ถูกเก็บไว้ในโมดูลที่แยกพัดลมออกจากตัวเครื่องด้วยโช้คอัพทั้งแปดตัวเพื่อลดเสียงรบกวนเพิ่มเติม

  พัดลมรุ่นใหม่

  เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพัดลมรุ่นใหม่มาพร้อมกับแรงลมอันทรงพลังที่สุดในบรรดาเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในห้อง พัดลมในแต่ละเครื่องได้รับการปรับแต่งสมดุลที่มีค่าเฉพาะตัวและใช้ตลับลูกปืนเหล็กเพื่อรักษาอายุการใช้งานในระยะยาว พัดลม IQAir รุ่นใหม่ถูกเก็บไว้ในโมดูลที่แยกพัดลมออกจากตัวเครื่องด้วยโช้คอัพทั้งแปดตัวเพื่อลดเสียงรบกวนเพิ่มเติม

  ซับซ้อนในเทคโนโลยี เรียบง่ายต่อการใช้งาน

  เครื่องฟอก IQAir มาพร้อมกับแรงลม 6 ระดับที่ถูกโปรแกรมให้ทำงานอัตโนมัติและมีการตรวจสอบอายุแผ่นกรองที่แม่นยำโดยคำนวณจากระยะเวลาการใช้งานจริง รีโมทขนาดพกพาช่วยให้คุณควมคุมความเร็วลมและการตั้งเวลาได้จากทุก ๆ ที่ในห้อง มือจับที่ตัวเครื่องและล้อที่มีความทนทานช่วยให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่โดยรอบ

  ซับซ้อนในเทคโนโลยี เรียบง่ายต่อการใช้งาน

  เครื่องฟอก IQAir มาพร้อมกับแรงลม 6 ระดับที่ถูกโปรแกรมให้ทำงานอัตโนมัติและมีการตรวจสอบอายุแผ่นกรองที่แม่นยำโดยคำนวณจากระยะเวลาการใช้งานจริง รีโมทขนาดพกพาช่วยให้คุณควมคุมความเร็วลมและการตั้งเวลาได้จากทุก ๆ ที่ในห้อง มือจับที่ตัวเครื่องและล้อที่มีความทนทานช่วยให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่โดยรอบ

  ประวัติของ IQAir

  มากกว่า 50 ปีแห่งนวัตกรรม

  ดูประวัติความเป็นมาของ IQAir เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ไปจนถึงผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศสะอาดในปัจจุบัน

  ประวัติของ IQAir

  มากกว่า 50 ปีแห่งนวัตกรรม

  ดูประวัติความเป็นมาของ IQAir เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ไปจนถึงผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอากาศสะอาดในปัจจุบัน