เครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาวะแวดล้อมในสถานทันตกรรม

ไม่มีเครื่องกรองอากาศอื่นใดที่จะมอบอากาศที่สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนในมาตรฐานระดับเดียวกันนี้ได้ อันเป็นคุณภาพอากาศที่เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับสถานทันตกรรม

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในการดักจับสารถึงแหล่งและแรงดันลบ

เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ช่วยดักจับเชื้อโรค ละอองอนุภาค และสารเคมีได้ถึงแหล่งเพื่อควบคุมเชื้อในทันที จึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของสารมลพิษที่เป็นอันตราย

 • FlexVac: กำจัดและดักจับแบคทีเรียและไวรัสแพร่เชื้อ ตลอดจนก๊าซ ควันระเหย ไอ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และอนุภาคอัลตราไฟน์ถึงแหล่งโดยตรง มาพร้อมล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย และท่อกึ่งแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 ฟุต สูง 6 ฟุต แบบตั้งตรงได้ในตัว

 • VM FlexVac: แปลงระบบการใช้งานให้ติดตั้งบนผนังได้ พร้อมระบบดูดอากาศในตัวสำหรับดักจับแบทีเรีย ไวรัส ควัน ฝุ่นและไอได้ถึงแหล่ง พร้อมอัตรากระแสลมปกติถึง 150 cfm ความเร็วลมผ่านฟิลเตอร์ภายในท่อประมาณ 12 mph หรือ 17 ft/s

 • OutFlow W125: ชุดท่อติดผนังที่มอบการควบคุมแรงดันที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับแรงดันลบในสภาวะการทำงานแบบสถานทันตกรรมด้วยการกรองอากาศผ่านผนังหรือหน้าต่างระบายอากาศโดยตรง
 • อุปกรณ์เสริมต่างๆ ในการดักจับสารถึงแหล่งและแรงดันลบ

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ช่วยดักจับเชื้อโรค ละอองอนุภาค และสารเคมีได้ถึงแหล่งเพื่อควบคุมเชื้อในทันที จึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของสารมลพิษที่เป็นอันตราย

 • FlexVac: กำจัดและดักจับแบคทีเรียและไวรัสแพร่เชื้อ ตลอดจนก๊าซ ควันระเหย ไอ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และอนุภาคอัลตราไฟน์ถึงแหล่งโดยตรง มาพร้อมล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้าย และท่อกึ่งแข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 ฟุต สูง 6 ฟุต แบบตั้งตรงได้ในตัว

 • VM FlexVac: แปลงระบบการใช้งานให้ติดตั้งบนผนังได้ พร้อมระบบดูดอากาศในตัวสำหรับดักจับแบทีเรีย ไวรัส ควัน ฝุ่นและไอได้ถึงแหล่ง พร้อมอัตรากระแสลมปกติถึง 150 cfm ความเร็วลมผ่านฟิลเตอร์ภายในท่อประมาณ 12 mph หรือ 17 ft/s

 • OutFlow W125: ชุดท่อติดผนังที่มอบการควบคุมแรงดันที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับแรงดันลบในสภาวะการทำงานแบบสถานทันตกรรมด้วยการกรองอากาศผ่านผนังหรือหน้าต่างระบายอากาศโดยตรง
 • เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแบบใหม่

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series ใช้เทคโนโลยี IQAir New Edition ที่มีเสียงรบกวนเฉลี่ยลดลงถึง 32% ในแรงลมทุกระดับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และแผ่นกรอง HyperHEPA ยังมีอายุการใช้งานนานขึ้น 20% นอกจากนี้ ระบบการกรองอากาศใหม่ของเรายังผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้มากขึ้นถึง 21% โดยไม่เสียประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด

  เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแบบใหม่

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series ใช้เทคโนโลยี IQAir New Edition ที่มีเสียงรบกวนเฉลี่ยลดลงถึง 32% ในแรงลมทุกระดับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และแผ่นกรอง HyperHEPA ยังมีอายุการใช้งานนานขึ้น 20% นอกจากนี้ ระบบการกรองอากาศใหม่ของเรายังผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้มากขึ้นถึง 21% โดยไม่เสียประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด

  พัดลมรุ่นใหม่

  พัดลมของระบบกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ แต่ใช้กำลังไฟน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมเพียงหลอดเดียว สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องกรองอากาศกลุ่มนี้ก็คือ พัดลมรุ่นใหม่ของ IQAir แบบแรงเหวี่ยงที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพเหนือชั้น และมอเตอร์ชนิดไม่ต้องซ่อมบำรุง แหล่งพลังนี้สร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง1325 m3/h โดยใช้กำลังไฟเพียง 27 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วต่ำสุด และมากเพียง 215 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วลมสูงสุด

  พัดลมรุ่นใหม่

  พัดลมของระบบกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ แต่ใช้กำลังไฟน้อยกว่าหลอดไฟแบบดั้งเดิมเพียงหลอดเดียว สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องกรองอากาศกลุ่มนี้ก็คือ พัดลมรุ่นใหม่ของ IQAir แบบแรงเหวี่ยงที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพเหนือชั้น และมอเตอร์ชนิดไม่ต้องซ่อมบำรุง แหล่งพลังนี้สร้างอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง1325 m3/h โดยใช้กำลังไฟเพียง 27 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วต่ำสุด และมากเพียง 215 วัตต์เมื่อใช้ความเร็วลมสูงสุด

  3D UltraSeal

  การรั่วไหลของอากาศภายในสงผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป IQAir มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรในการปิดผนึก 3 ขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองอากาศโดยรวมสูงสุด

 • กระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าแผ่นกรองถูกปิดผนึกอยู่ในกรอบ 100%

 • สิทธิบัตร 3D UltraSeal ช่วยให้มั่นใจว่าการปิดผนึกของร่องระหว่างชั้นรอยต่อและกรอบแผ่นกรองในแต่ละชั้นจะถูกปิดไว้อย่างสมบูรณ์

 • การปิดผนึกในแต่ละชั้นทำให้อากาศอยู่แต่ภายในตัวเครื่องเท่านั้น
 • 3D UltraSeal

  การรั่วไหลของอากาศภายในสงผลกระทบเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศของเครื่องฟอกอากาศทั่ว ๆ ไป IQAir มีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรในการปิดผนึก 3 ขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองอากาศโดยรวมสูงสุด

 • กระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าแผ่นกรองถูกปิดผนึกอยู่ในกรอบ 100%

 • สิทธิบัตร 3D UltraSeal ช่วยให้มั่นใจว่าการปิดผนึกของร่องระหว่างชั้นรอยต่อและกรอบแผ่นกรองในแต่ละชั้นจะถูกปิดไว้อย่างสมบูรณ์

 • การปิดผนึกในแต่ละชั้นทำให้อากาศอยู่แต่ภายในตัวเครื่องเท่านั้น
 • หมุนเวียนอากาศ 320-องศา

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series มีดีไซน์แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser แบบ 320 องศา จึงสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มากขึ้นในทิศทางที่หลากหลายกว่าโดยไม่ก่อเสียงรบกวนใดๆ แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser ของ IQAir ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยการคืนอากาศที่สะอาดสู่พื้นที่ได้เท่าๆ กันผ่านช่องลม 320 องศาขนาดใหญ่ รูปแบบการกระจายลมแบบแผ่กว้างนี้ เอื้อให้เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series มีอัตราการไหลของอากาศสูงโดยมีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย

  หมุนเวียนอากาศ 320-องศา

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series มีดีไซน์แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser แบบ 320 องศา จึงสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มากขึ้นในทิศทางที่หลากหลายกว่าโดยไม่ก่อเสียงรบกวนใดๆ แผ่นกระจายลม EvenFlow Diffuser ของ IQAir ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยการคืนอากาศที่สะอาดสู่พื้นที่ได้เท่าๆ กันผ่านช่องลม 320 องศาขนาดใหญ่ รูปแบบการกระจายลมแบบแผ่กว้างนี้ เอื้อให้เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series มีอัตราการไหลของอากาศสูงโดยมีเสียงรบกวนเพียงเล็กน้อย

  เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental เคลื่อนย้ายสะดวก จัดวางได้ทุกที่ที่ต้องการ มือจับด้านบนตัวเครื่องและล้อเลื่อนอันทนทานด้านใต้ตัวเครื่องช่วยให้การเคลื่อนย้ายภายในสำนักงานหรือคลินิกทำได้อย่างสะดวกสบายในพื้นที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ เมื่อใช้งานเสร็จ ระบบกรองอากาศ Dental Series ยังเลื่อนกลับไปยังห้องเก็บอุปกรณ์หรือพื้นที่เก็บของในสำนักงานได้อย่างง่ายดาย

  เคลื่อนย้ายได้ทุกที่ที่ต้องการ

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental เคลื่อนย้ายสะดวก จัดวางได้ทุกที่ที่ต้องการ มือจับด้านบนตัวเครื่องและล้อเลื่อนอันทนทานด้านใต้ตัวเครื่องช่วยให้การเคลื่อนย้ายภายในสำนักงานหรือคลินิกทำได้อย่างสะดวกสบายในพื้นที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ เมื่อใช้งานเสร็จ ระบบกรองอากาศ Dental Series ยังเลื่อนกลับไปยังห้องเก็บอุปกรณ์หรือพื้นที่เก็บของในสำนักงานได้อย่างง่ายดาย

  รีโมทคอนโทรล

  รีโมทคอนโทรลสำหรับระบบกรองอากาศ Dental Series มีดีไซน์ที่เพรียวบาง แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ จึงใช้ง่ายสำหรับทุกคน ทั้งทันตแพทย์ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถตั้งค่าความเร็วลมและตั้งเวลาได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่อง เมื่อไม่ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเก็บรีโมทคอนโทรลเข้าที่ได้ง่ายๆ โดยสอดลงในช่องด้านบนตัวเครื่อง ซึ่งมองเห็นได้ง่ายเพื่อใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ

  รีโมทคอนโทรล

  รีโมทคอนโทรลสำหรับระบบกรองอากาศ Dental Series มีดีไซน์ที่เพรียวบาง แต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ จึงใช้ง่ายสำหรับทุกคน ทั้งทันตแพทย์ ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถตั้งค่าความเร็วลมและตั้งเวลาได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวเครื่อง เมื่อไม่ใช้งาน ผู้ใช้สามารถเก็บรีโมทคอนโทรลเข้าที่ได้ง่ายๆ โดยสอดลงในช่องด้านบนตัวเครื่อง ซึ่งมองเห็นได้ง่ายเพื่อใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ