เครื่องฟอกเพื่อการควบคุมสภาวะแวดล้อมในสถานทันตกรรม

ผ่านการพิสูจน์คุณภาพในการปกป้องผู้ใช้จากละอองไวรัส แบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อโรค และไอปรอท

เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก: สิ่งจำเป็นเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

ระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปากของ IQAir ช่วยปกป้องดูแลผู้ใช้จากเชื้อโรคในอากาศและสารติดเชื้อที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไข้และเจ้าหน้าที่ เมื่อประสานกับเครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก ของ IQAir ที่ติดตั้งไว้ ณ แหล่งที่มาของคนไข้ จะสามารถลดระดับละอองในอากาศ กลุ่มแบคทีเรีย และอนุภาคไวรัสในอากาศจากกระบวนการทันตกรรมได้มากถึงเกือบระดับศูนย์

 • Dental Series Hg - มอบการปกป้องดูแลสูงสุดต่อละอองอนุภาคและไอปรอทด้วยประสิทธิภาพของแผ่นกรองเฉพาะสำหรับปรอท

 • HealthPro Plus: มอบประสิทธิภาพการควบคุมสูงสุดต่อละอองเชื้อโรคในอากาศ เช่น แบคทีเรียและไวรัสต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.003 ไมครอน มาพร้อมแผ่นกรองคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ สารเคมี และสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่างๆ
 • เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก: สิ่งจำเป็นเพื่อควบคุมการติดเชื้อ

  ระบบกรองอากาศสำหรับเครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปากของ IQAir ช่วยปกป้องดูแลผู้ใช้จากเชื้อโรคในอากาศและสารติดเชื้อที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนไข้และเจ้าหน้าที่ เมื่อประสานกับเครื่องดูดละอองฝอยในช่องปาก ของ IQAir ที่ติดตั้งไว้ ณ แหล่งที่มาของคนไข้ จะสามารถลดระดับละอองในอากาศ กลุ่มแบคทีเรีย และอนุภาคไวรัสในอากาศจากกระบวนการทันตกรรมได้มากถึงเกือบระดับศูนย์

 • Dental Series Hg – มอบการปกป้องดูแลสูงสุดต่อละอองอนุภาคและไอปรอทด้วยประสิทธิภาพของแผ่นกรองเฉพาะสำหรับปรอท

 • HealthPro Plus: มอบประสิทธิภาพการควบคุมสูงสุดต่อละอองเชื้อโรคในอากาศ เช่น แบคทีเรียและไวรัสต่างๆ ที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.003 ไมครอน มาพร้อมแผ่นกรองคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ สารเคมี และสารประกอบอินทรีย์ระเหยต่างๆ
 • ประสิทธิภาพการกรองเพื่อควบคุมเชื้อโรคสูงถึง 100 เท่า

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series ดักจับได้แม้ละอองอนุภาคที่เล็กที่สุดและเป็นอันตรายที่สุด ซึ่งรวมถึงละอองที่เกิดจากกระบวนการทันตกรรมความเร็วสูง และอนุภาคอัลตราไฟน์ที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA ของ IQAir แตกต่างจากเครื่องกรองอากาศทั่วไปในท้องตลาด ผ่านการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคอัลตราไฟน์ ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดและเป็นอันตรายที่สุด ทั้งยังทำงานอย่างได้ผลต่ออนุภาคที่มีขนาดเล็กจิ๋วถึง 0.003 ไมครอน ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สุด

  ประสิทธิภาพการกรองเพื่อควบคุมเชื้อโรคสูงถึง 100 เท่า

  เครื่องกรองอากาศในกลุ่ม IQAir Dental Series ดักจับได้แม้ละอองอนุภาคที่เล็กที่สุดและเป็นอันตรายที่สุด ซึ่งรวมถึงละอองที่เกิดจากกระบวนการทันตกรรมความเร็วสูง และอนุภาคอัลตราไฟน์ที่เป็นอันตราย เทคโนโลยีกรองอากาศ HyperHEPA ของ IQAir แตกต่างจากเครื่องกรองอากาศทั่วไปในท้องตลาด ผ่านการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคอัลตราไฟน์ ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดและเป็นอันตรายที่สุด ทั้งยังทำงานอย่างได้ผลต่ออนุภาคที่มีขนาดเล็กจิ๋วถึง 0.003 ไมครอน ซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สุด

  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันอนุภาคอัลตร้าไฟน์

  อนุภาคอัลตราไฟน์ คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนลงไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบสูงถึง 90% ของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศและยังมีความเชื่อมโยงกับ โรคหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหอบหืด หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง แผ่นกรองอากาศ IQAir ใน HealthPro ซีรีส์ได้รับการพิสูจน์และรับรองว่าสามารถกรองอนุภาคอย่างน้อย 99.5% ของอนุภาคทั้งหมดได้ถึง 0.003 ไมครอนซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ฝุ่นละเอียด PM2.5 ละอองเกสรดอกไม้ สปอร์เชื้อเรา และแบคทีเรีย รวมถึงไวรัสทุกชนิด

  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันอนุภาคอัลตร้าไฟน์​

  อนุภาคอัลตราไฟน์ คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนลงไป ซึ่งเป็นส่วนประกอบสูงถึง 90% ของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศและยังมีความเชื่อมโยงกับ โรคหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหอบหืด หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง แผ่นกรองอากาศ IQAir ใน HealthPro ซีรีส์ได้รับการพิสูจน์และรับรองว่าสามารถกรองอนุภาคอย่างน้อย 99.5% ของอนุภาคทั้งหมดได้ถึง 0.003 ไมครอนซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ตั้งแต่ฝุ่นละเอียด PM2.5 ละอองเกสรดอกไม้ สปอร์เชื้อเรา และแบคทีเรีย รวมถึงไวรัสทุกชนิด

  ดักจับไวรัสต่างๆ ได้ทุกขนาด

  ไวรัสและสารปนเปื้อนต่างๆ สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศในสถานทันตกรรมได้รวดเร็ว การกรอฟันและกระบวนการอื่นๆ อาจเพิ่มโอกาสการเกิดไวรัสในอากาศ ซึ่งรวมถึงไวรัสตับอักเสบ (ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กถึง 0.05 ไมครอน) แผ่นกรอง HyperHEPA ดักจับไวรัสและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กที่สุดได้มากถึง 99.5%

  ดักจับไวรัสต่างๆ ได้ทุกขนาด

  ไวรัสและสารปนเปื้อนต่างๆ สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศในสถานทันตกรรมได้รวดเร็ว การกรอฟันและกระบวนการอื่นๆ อาจเพิ่มโอกาสการเกิดไวรัสในอากาศ ซึ่งรวมถึงไวรัสตับอักเสบ (ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กถึง 0.05 ไมครอน) แผ่นกรอง HyperHEPA ดักจับไวรัสและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กที่สุดได้มากถึง 99.5%

  ผ่านการรับรองตั้งต้นจากโรงงาน

  ระบบกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series ทุกรุ่นผ่านการทดสอบด้วยมือโดยใช้เครื่องตรวจนับอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบเลเซอร์ก่อนจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการกรองอนุภาคต่างๆ และกระแสลมของแต่ละรุ่นตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ได้เผยแพร่ โดยมีการระบุผลการทดสอบโดยละเอียดบนใบรับรองประสิทธิภาพพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ซึ่งแนบไปพร้อมระบบกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series ทุกเครื่อง

  ผ่านการรับรองตั้งต้นจากโรงงาน

  ระบบกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series ทุกรุ่นผ่านการทดสอบด้วยมือโดยใช้เครื่องตรวจนับอนุภาคอิเล็กทรอนิกส์แบบเลเซอร์ก่อนจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการกรองอนุภาคต่างๆ และกระแสลมของแต่ละรุ่นตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ได้เผยแพร่ โดยมีการระบุผลการทดสอบโดยละเอียดบนใบรับรองประสิทธิภาพพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ซึ่งแนบไปพร้อมระบบกรองอากาศในกลุ่ม Dental Series ทุกเครื่อง

  กรองละเอียดถึง 5 ขั้นตอน

  อากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวเครื่องทั้งสองรุ่นจะถูกกรองด้วยแผ่นกรองขั้นต้น HyperHEPA H11 (EN 1822) ที่ยับยั้งอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้มากถึง 95%

  สำหรับรุ่น Dental Pro อากาศจะเคลื่อนตัวด้วยกำลังแรงผ่านอะลูมินาดูดซับ ถ่านหินกัมมันต์ และถ่านหินกัมมันต์ดูดซับเพื่อกรองก๊าซทุกชนิด สารเคมี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ส่วนรุ่น Dental Hg เม็ดถ่านหินกัมมันต์ดูดซับที่มีน้ำหนักรวมถึง 5 กิโลกรัมก็มาพร้อมประสิทธิภาพการกรองปรอทขั้นสูงสุด

  เครื่องกรองอากาศทั้งสองรุ่นมาพร้อมชุดแผ่นกรองสสารขนาดเล็กละเอียดขั้นสุดท้ายที่ทำงานด้วยไมโครไฟเบอร์แบบไฟฟ้าสถิต ซึ่งกำจัดสิ่งปนเปื้อนตกค้างเพื่อมอบประสิทธิภาพระบบโดยรวมได้ถึง 99% สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และ 95% สำหรับอนุภาคขนาด 0.003 ไมครอน

  กรองละเอียดถึง 5 ขั้นตอน

  อากาศที่ผ่านเข้าสู่ตัวเครื่องทั้งสองรุ่นจะถูกกรองด้วยแผ่นกรองขั้นต้น HyperHEPA H11 (EN 1822) ที่ยับยั้งอนุภาคต่างๆ ในอากาศได้มากถึง 95%

  สำหรับรุ่น Dental Pro อากาศจะเคลื่อนตัวด้วยกำลังแรงผ่านอะลูมินาดูดซับ ถ่านหินกัมมันต์ และถ่านหินกัมมันต์ดูดซับเพื่อกรองก๊าซทุกชนิด สารเคมี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ส่วนรุ่น Dental Hg เม็ดถ่านหินกัมมันต์ดูดซับที่มีน้ำหนักรวมถึง 5 กิโลกรัมก็มาพร้อมประสิทธิภาพการกรองปรอทขั้นสูงสุด

  เครื่องกรองอากาศทั้งสองรุ่นมาพร้อมชุดแผ่นกรองสสารขนาดเล็กละเอียดขั้นสุดท้ายที่ทำงานด้วยไมโครไฟเบอร์แบบไฟฟ้าสถิต ซึ่งกำจัดสิ่งปนเปื้อนตกค้างเพื่อมอบประสิทธิภาพระบบโดยรวมได้ถึง 99% สำหรับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน และ 95% สำหรับอนุภาคขนาด 0.003 ไมครอน

  ไส้กรองคุณภาพชั้นเลิศ

  ถ่านหินบิทูมินัสกัมมันต์ที่อัดแน่นไปด้วยรูพรุนในไส้กรองสภาวะก๊าซ ประสานการทำงานกับสารดูดซับสารมลพิษเพื่อดักจับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเม็ดอะลูมินัมออกไซด์ชุบด่างทับทิม ทั้งยังปกป้องผู้ใช้จากก๊าซ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารเคมี ซึ่งรวมถึงฟอร์มัลดีไฮด์

  ไส้กรองคุณภาพชั้นเลิศ

  ถ่านหินบิทูมินัสกัมมันต์ที่อัดแน่นไปด้วยรูพรุนในไส้กรองสภาวะก๊าซ ประสานการทำงานกับสารดูดซับสารมลพิษเพื่อดักจับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ในอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเม็ดอะลูมินัมออกไซด์ชุบด่างทับทิม ทั้งยังปกป้องผู้ใช้จากก๊าซ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารเคมี ซึ่งรวมถึงฟอร์มัลดีไฮด์

  คุณภาพระดับสวิส

  การผลิตด้วยมาตรฐานสวิสนั้น มีความหมายมากกว่าสัญลักษณ์บ่งชี้แหล่งที่มา แต่ยังเป็นเครื่องหมายของคุณภาพอันดีเลิศ ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือชั้น นวัตกรรม ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ทางเราได้ทดสอบและรับรองคุณภาพระบบกรองอากาศ IQAir ทุกรุ่น และผลิตเครื่องกรองอากาศของเราที่ฐานการผลิตอันทันสมัยริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์อันงดงามในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยชิ้นส่วนวัสดุคุณภาพระดับสูงสุด ทีมผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ตลอดจนกระบวนการผลิตอันทันสมัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี IQAir จึงมีศักยภาพพร้อมในการผลิตเครื่องกรองอากาศที่ดีที่สุดในโลก

  คุณภาพระดับสวิส

  การผลิตด้วยมาตรฐานสวิสนั้น มีความหมายมากกว่าสัญลักษณ์บ่งชี้แหล่งที่มา แต่ยังเป็นเครื่องหมายของคุณภาพอันดีเลิศ ผลงานที่มีเอกลักษณ์ ดีไซน์เหนือชั้น นวัตกรรม ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ทางเราได้ทดสอบและรับรองคุณภาพระบบกรองอากาศ IQAir ทุกรุ่น และผลิตเครื่องกรองอากาศของเราที่ฐานการผลิตอันทันสมัยริมฝั่งทะเลสาบคอนสแตนซ์อันงดงามในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยชิ้นส่วนวัสดุคุณภาพระดับสูงสุด ทีมผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน ตลอดจนกระบวนการผลิตอันทันสมัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี IQAir จึงมีศักยภาพพร้อมในการผลิตเครื่องกรองอากาศที่ดีที่สุดในโลก

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
   เปิดใช้งานตลอด

   เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีในการดำเนินการของเว็บไซต์ของเรา อันได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของเราและเพิ่มสินค้าในตะกร้าสินค้าของท่านได้ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน

   เป็นคุกกี้ ที่ทำให้เราทราบและสามารถนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและดูว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราว่าเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการทำงาน

   เป็นคุกกี้ ที่ทำการจดจำท่านเมื่อท่านได้กลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ดีขึ้นบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ จะช่วยให้เราสามารถจัดสินค้าที่เหมาะสมแก่ท่าน ทำการทักทายท่านด้วยชื่อของท่านและจดจำลักษณะต่างๆ ของท่าน

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

   เป็นคุกกี้ ที่บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านได้เข้าชมและลิงค์ที่ท่านได้ติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราและโฆษณาต่างๆ บนเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลทางการตลาดได้ส่งไปยังท่านโดยเป็นข้อมูลที่ท่านมีความสนใจและเกี่ยวข้อง เราอาจเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามซึ่งให้บริการแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  บันทึกการตั้งค่า